Ecocycle strom

Ecocycle - o společnosti

Ecocycle

Ecocycle s r.o.

Společnost ECOCYCLE s r.o. je moderní a mladou společností, která stojí na pevných základech, vybudovaných především znalostmi a dlouholetou praxí jak v zahraničí, tak u nás již před založením společnosti. Zaměřujeme se především na zpracování plastových odpadů.

Odpady jako znovuvyužitelný zdroj

Díky velkému nárůstu produkce plastů v posledních letech jsme se rozhodli za pomoci moderních technologií znovu využít odpady, a proto je v naší společnosti lisujeme a drtíme, aby plastové odpady neskočily na skládkách, ale mohly být opět využity na nové výrobky.

Naše činnosti

Zpracováváme především průmyslové odpady.

Recyklace plastů

ABS, PC, PC/ABS, PBT, PE-HD (HDPE), PE-LD (LDPE), PP, POM, PS, HIPS, PMMA, TPE, PVC

Certifikáty, dokumenty

vlajka EU

V roce 2015 byl firemní projekt schválen a financován evropskou unií